Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleriyle 20.04.2018 tarihinde saat 13:00’da Maslak Meydan Sokak No:5 Spring Giz Plaza Kat:4 Sarıyer İstanbul adresindeki dernek merkezimizde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ilgili kanun ve dernek tüzüğümüzdeki hükümler doğrultusunda 27.04.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle rica olunur.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan Uğur Bağcı

 

Gündem :

 

1-                  Açılış ve yoklama,

2-                  Divan Kurulu üyelerinin seçimi,

3-                  Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, kabulü ve kurulun ibrası,

4-                  Denetim Kurulu raporunun okunması, kabulü ve kurulun ibrası

5-                  Dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,

6-                  Dernek tüzüğünde gerçekleştirilecek değişiklik tekliflerinin değerlendirilmesi,

7-                  Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimleri,

8-                  Dilek, temenniler ve kapanış